Co nabízímePoskytujeme komplexní ambulantnní péči o dospělé i dětské pacienty s alergickými onemoněními, astmatem, poruchami imunity a dalšími typy imunopatologických poruch včetně diferenciální diagnostiky autoimunitních onemocnění. Diagnostika zahrnuje široké spektrum klinických i laboratorních vyšetření, jejižch součástí je i vyšetření humorální a buněčné imunity, systémových i orgánových autoimunitních stavů a alergií.
Naše pracoviště je akreditovaným výukovým zařízením zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů v oboru alergologie a klinická imunologie.

V rámci alergologie a klinické imunologie vám nabízíme tyto služby:

  • alergologické vyšetření
  • imunologické vyšetření
  • kožní testy
  • spirometrické vyšetření
  • analýza vydechovaného vzduchu
  • dechový test intolerance laktózy, jiných cukrů a SIBO
  • diagnostika a terapie potravinové alergie, alergie na hmyzí jedy a další

 

 

Alergologické vyšetřeníAlergologické vyšetření je soubor lékařských úkonů, které směřují k diagnostice a určení možné přecitlivělosti. Vyšetření se provádí při podezření na přehnanou imunitní reakci po styku s určitou látkou. Alergie se může projevit zarudnutím kůže, vyrážkou, otokem, sekrecí z nosu či očí, zhoršeným dýcháním nebo kombinací těchto příznaků.
Vyšetření ukáže, na které látky je daný člověk přecitlivělý a umožní mu tak vyhýbat se těmto látkám. Umožní také nastavení správné terapie.

První návštěva na alergologii je velmi důležitá a vyžaduje delší čas. Obnáší podrobné sdělení o potížích pacienta (anamnesa), objektivní vyšetření lékařem, kožní testy a jejich zhodnocení, v případě potřeby i vyšetření plicních funkcí, diagnostický závěr s případným doporučením doplňujících vyšetření, informace ohledně léčby a preventivních opatřeních.

Při tomto prvním kontaktu se vytváří důležitý vztah mezi lékařem a pacientem. Vyšetření musí probíhat v klidné atmosféře, důležitá je srozumitelná komunikace mezi lékařem a pacientem. U dětí je velmi důležité, aby je doprovázel ten, kdo o nich může poskytnout co nejvíce informací. 

Imunologické vyšetřeníImunologické vyšetření se zaměřuje na obranyschopnost lidského organismu vůči infekci. Jeho účelem je odhalit vrozené nebo získané poruchy imunity – obranyschopnosti a umožnit tak jejich správnou, cílenou léčbu. Imunitu mají na starosti zejména bílé krvinky, buňky z nich odvozené, protilátky a také některé další látky obsažené v krvi. Zde neexistuje nějaký jednoduchý kožní test, ale vždy je nutný odběr krve.
Vyšetření jsou náročná na zpracování v imunologické laboratoři a také velmi nákladná. 
Indikují se např. u opakovaných infektů dýchacích cest, zánětů uší, uzlinového syndromu, nejasných horeček, bolestí svalů či kloubů, nehojících se ran. Je indikováno také při podezření na autoimunitní chorobu, což je nemoc, při níž organismus vytváří protilátky proti vlastním orgánům a tím sám sebe poškozuje.

I zde musí předcházet podrobný pohovor s lékaře, aby vyšetření bylo správně indikováno. 

Kožní testyJsou základem alergologického vyšetření a doplňkem k podrobné anamnese. Testy jsou prakticky nebolestivé a zcela bezpečné. Jsou prováděny s čištěnými extrakty jednotlivých alergenů (např.roztočů, plísní, kočky, psa, různých pylů a dalších alergenů) metodou tzv. prick testu.

Na očištěnou kůži předloktí se nanáší kapky alergenu,pak se jemně krouživým pohybem umělohmotným kopíčkem s hrotem l mm kůže jemně naruší, a tak se do kůže dostane testovaný alergen. Reakce se odečítá za 15 – 20 minut. Měří se velikost zarudnutí a pupenu.

Vyšetření prakticky nemá věkové omezení. 

Spirometrické vyšetřeníSpirometrie je vyšetření, které dokáže zhodnotit práci plic. Pomocí spirometrie je možné určit, jak velké množství vzduchu jsou plíce schopné pojmout nebo jak rychle je vzduch vydechován z plic. Vyšetření provádíme u pacientů s podezřením na bronchiální astma. Vyšetření umožní odlišit od sebe některá plicní onemocnění nebo mohou na některé zdravotní problémy upozornit ještě před jejich plným propuknutím.

Spirometrické vyšetření je naprosto nebolestivé a také není nepříjemné. Vyžaduje jen krátké soustředění a spolupráci vyšetřovaného.

V případě potřeby se používá test uvolnění dýchacích cest po aplikaci úlevových léků ( jde o tzv. bronchodilatační test), kdy se zjišťuje o kolik se zlepší dechové funkce po podání léku.

Pro diagnostiku je někdy využíván i tzv. bronchoprovokační test – kdy se sleduje, zda dochází k poklesu dechových funkcí po inhalaci dráždivé látky ( histamin, metacholin…). 

Analýza oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchuV rámci diagnostiky respiračních onemocnění používáme přístroj umožňující detekci eosinofilního zánětu v dýchacích cestách. Přístroj pracuje neinvazivně metodou analýzy vydechovaného vzduchu, přesněji měří objem oxidu dusnatého (NO).

Vyšetření má uplatnění zejména v oborech alergologie, imunologie a plicního lékařství, slouží k monitorování zánětu v dýchacích cestách a hodnocení účinnosti terapie.

Využití vyšetření:

  1. Je součástí diagnostiky astmatu.
  2. Na základě výsledků měření se zpřesňují dávky inhalačních steroidů a omezují tak jejich nežádoucí účinky.
  3. Pravidelné sledování hodnot upozorní na blížící se akutní zhoršení a může být vodítkem při vedení dlouhodobé preventivní léčby.

Vyšetření trvá pouze několik minut. Pacient pohodlně sedí a dle instrukcí se nadechuje a vydechuje do speciálního přístroje, který provádí analýzu. Jedná se o absolutně bezbolestné a neinvazivní vyšetření.​​  

Dechový test intolerance laktózy, jiných cukrů a SIBONově je v našich ambulancích možné vyšetření intolerance potravin. Konkrétně intolerance
mléčného cukru (laktóza), fruktózy a vyšetření přerůstání bakterií v tenkém střevě (SIBO)
pomocí dechového testu
.

Jedná se o bezbolestné, jednoduché a neinvazivní vyšetření, kdy je analyzován
vydechovaný vzduch před a po zátěži roztokem s podezřelým cukrem (sladká tekutina).

Laktózová intolerance
Jedná se o enzymatickou poruchu (pravděpodobně se vyskytuje u více než 20% populace),
kdy je pro tělo obtížné strávit mléko a mléčné produkty, po jejich konzumaci se může
dostavit průjem, bolesti břicha nebo plynatost.

Fruktózová intolerance (malabsorpce)

V některých případech organismus není schopen vstřebávat fruktózu v tenkém střevě. Může se projevovat nadýmáním, průjmy, nevolností, zvracením, bolestmi břicha, ale i depresí či nadměrnou únavou. Naopak dědičná (hereditární) fruktózová intolerance se projeví již v raném dětství (kojenci) a může vyústit až v hypoglykémii.

SIBO
= small intestinal bacterial overgrowth, tj. přerůstání bakterií v tenkém střevě

Bolesti břicha, dráždivý tračník, reflux, snížená chuť k jídlu, pocit plnosti, karence některých vitaminů, plynatost, zácpa nebo průjem mohou být projevem nadměrné kolonizace tenkého střeva bakteriemi.

- Na vyšetření je nutné se předem objednat.
- Zcela zásadní je dodržet opatření před testem (viz. příloha - POKYNY PRO PACIENTA PŘED VYŠETŘENÍM).
- Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena je 800,- Kč.
- Další vyšetření k vyloučení jiného typu intolerance / SIBO u stejného pacienta 400,- Kč.
- Doba vyšetření: 120 - 160 minut.
- Vyšetření neprovádíme u diabetiků a těhotných žen. U předškolních dětí až po předchozí konzultaci s lékařem.

2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz