Alergie na lékyVýskyt nežádoucích účinků léků stoupá úměrně jejich vzrůstající spotřebě a v každodenní praxi se s nimi setká lékař jakékoliv specializace.

Nejprve vysvětlíme jednotlivé pojmy. Je nutno rozlišovat mezi lékovou alergií a nežádoucím účinkem léčiva. U nežádoucího účinku léku se nejčastěji jedná o nežádoucí (vedlejší) farmakologický účinek daného léku podaného ve standardní dávce a správnou cestou podání (ty jsou často popsány v příbalovém letáku), dále předávkování, špatná snášenlivost léku (tzv. intolerance) nebo lékové interakce, kdy dochází ke vzájemnému účinku dvou i více léků v kombinaci. Příkladem nežádoucích účinků je např. bolest žaludku nebo průjem při léčbě antibiotiky.

Termínem léková hypersenzitivní reakce (LHR) označujeme všechny reakce, které svým klinickým průběhem napodobují alergii. Termín léková alergie je vyhrazen pouze těm lékovým hypersenzitivním reakcím, u kterých byl prokázán konkrétní imunologický mechanismus. Většinou se nejedná o skutečnou alergii, nýbrž „pouze“ o nesnášenlivost (pseudoalergii).

Nejčastějšími příznaky lékové alergie jsou kožní projevy: vyrážka, kopřivka nebo ekzém. Dále se mohou objevovat projevy na dýchacích cestách – alergická rýma, astma. Můžou se vyskytnout také zažívací potíže (bolesti břicha, zvracení, průjem). Nejzávažnější formou je anafylaktická reakce.

První příznaky lékové alergie přichází většinou během 1-6 hod po podání léčiva, v některých případech teprve až po týdnech užívání léku.

Mezi nejběžnější alergizující léčivá patří antibiotika, nesteroidní antiflogistika (ibuprofen), antiepileptika, kontrastní látky a lokální anestetika.

 

DIAGNOSTIKA

Alergologické vyšetření by mělo být provedeno minimálně 4-6  týdnů po úplném odeznění klinických projevů.

Diagnostika lékové alergie vyžaduje velmi pečlivou podrobnou anamnézu. Lékaře bude při stanovování diagnózy zajímat následující:

  • přesný název léčiva, včetně lékové formy

  • kdy příznaky začaly, jak dlouho trvaly, charakter příznaků

  • předchozí užívání daného léčiva, interval mezi poslední dávkou a nástupem příznaků, efekt přerušení léčby

  • všechny souběžně podávané léky i volně prodejné

  • anamnézu předchozích zdravotních potíží, včetně alergie

Po podrobně odebrané anamnéze se naplánují krevní odběry, avšak negativní výsledek těchto vyšetření nezaručuje toleranci léku v budoucnosti.

Další vyšetření, které slouží k diagnostice lékové alergie, jsou kožní a provokační testy. Tyto testy se provádějí v nemocničním prostředí s lůžkovým zařízením na vyšším pracovišti.

Pokud pacient již prodělal alergickou reakci na konkrétní lék, je nutné se tomuto a všem podobným lékům vyhýbat a měl by na tuto skutečnost svého lékaře, zubaře i lékárníka vždy upozornit.zpět
2018 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz