Alergie na plísněPlísně patří mezi významný alergen vyvolávající alergickou rýmu a bronchiální astma. Nejvíce alergizující jsou rozmnožovací částice plísní – spory.
Spory venkovních plísní dosahují nejvyššího počtu v létě a začátkem podzimu, kdy 10-100x převyšují množství pylových zrn v ovzduší, koncentrace je nejvyšší v odpoledních hodinách.
Ve vnitřních prostorách někdy dosahují vyšších počtů než roztoči (např. známá dřevomorka).

 

Plísně (houby) jsou schopny kolonizovat téměř každé prostředí.Optimální pro růst a sporulaci plísní je teplota 25 – 30 st. C, tma, dostatek vody, organický substrát. K minimálnímu růstu ale houbám postačuje teplota nad bodem mrazu, malé množství kyslíku, stopy cukrů, eventuelně jen anorganický dusík a voda (vlhko). Dokážou produkovat spory metabolicky utlumené, které přežívají při -55 až +60 st. C a relativní vlhkosti 0 %.

 

Alergologicky významné houby kolonizují:

 1. domácí prostředí - maximum spor v zimě, jinak výskyt celoroční (květináče, odpadkové koše, schránky na chléb…)
 2. venkovní prostředí - maximum spor v srpnu
 3. specifická prostředí - skleníky, klimatizace, vinařství (záměrně obohacovaná tokajská vína), ovocnářství (zde hlavně kvasinky), dřevařství (tlející dřevo), rostlinná výroba, potravinářství (sklizeň obilovin).

 

Venkovní plísně
Vrchol výskytu spor bývá při slunných suchých dnech s ranní rosou - ve „žňové sezoně“ - hlavně po předchozím deštivém období (na rozdíl od pylů, kdy těchto pak bývá v ovzduší méně).
Plísně rostou na listech, v hlíně, vlhké tlející hmotě, v posečené trávě.
V zimním období při vlhkém počasí se tyto druhy vyskytují i ve vnitřním prostředí budov, a sice v místech kondenzace vody- na chladných stěnách, v okolí oken, ve sklepech, koupelnách - jsou obvykle černého vzhledu.

 

Domovní plísně
Daří se jim v temnu a vlhku, zároveň uvolňují spory i v suchu.
Některé z těchto plísní jsou používány při výrobě sladu, při produkci kyseliny citronové a šťavelové, výrobě sojové omáčky a rýžového vína.
Plísně penicilinového typu bývají používány při výrobě plísňových sýrů.

Diagnostika alergie na plísně – provádíme kožními prick testy nebo stanovením specifických protilátek.

 

Opatření při alergii na plísně:

 • dostatečné větrání - hlavně v koupelně, kuchyni, prádelně, sklepě a jiných místech, kde by se mohly plísně množit
 • použití odvlhčovače, vysoušeče
 • vynášet pravidelně odpadkový koš, neponechávat zbytky potravin v domácnosti
 • sledovat květináče, při bělavém povlaku na zemině je nutno povrchovou vrstvu odstranit
 • pravidelné čištění klimatizačních zařízení
 • nepořizovat tapety- riziko růstu plísní pod papírem
 • není vhodné procházet se v lese po dešti nebo za mlhavého počasí
 • děti by si neměly hrát v listí
 • není vhodné vykonávat zemědělské práce
 • nedotýkat se pytlů s odpadky několik dní starých
 • delší dobu neobydlené chalupy, starší byty nebo domy jsou také místem vyššího výskytu plísní – nutno dobře větrat
 • použití fungicidních přípravků.


zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz