KortikofobieJedná se o fobii (nepřiměřené obavy) z užívání léků ze skupiny kortikosteroidů, které mohou - často jako jediné - onemocnění zvládnout.

 

Alergická onemocnění, ať už dýchacích cest, kůže nebo jiných orgánů, mají téměř vždy chronický průběh. Ve většině případů nelze tato onemocnění definitivně vyléčit, máme ale k dispozici prostředky, které mohou průběh onemocnění zmírnit a “dostat pod kontrolu”, tedy zlepšit kvalitu života, zmírnit nepříjemné projevy a neomezovat pacienta v jeho obvyklých i sportovních aktivitách (řada léčených alergiků - astmatiků jsou známí vrcholoví sportovci). Naopak neléčená alergická onemocnění mohou organismus trvale poškodit a vést až k invaliditě nebo předčasnému úmrtí.

 

Málokterá léčiva vyvolávají tak velké obavy, jako ta ze skupiny kortikosteroidů a přitom jsou dosud hlavním a často i jediným možným nástrojem léčby alergické rýmy nebo astmatu. Obsahují tzv. steroidní hormony běžně produkované v těle každého člověka. Působí na alergický zánět a tlumí obtěžující příznaky.

Velkou roli v dezinformaci pacientů hrají média, zejména internet, kde se velmi často nežádoucí účinky léků dramatizují. Zásadní je způsob aplikace, zda se používají celkově (tablety, injekce) nebo lokálně (např. inhalační podávání u astmatu nebo nosní spray u alergické rýmy). Systémové dlouhodobé podávání může způsobit známé nežádoucí účinky jako je snížená pevnost kostí, ztenčení kůže, ukládání tuku nebo zpomalení růstu u dětí.

K léčbě astmatu a alergické rýmy se v naprosté většině případů podávají lokální kortikosteroidy, které působí přímo v místě aplikace a výše uvedené nežádoucí účinky nepůsobí. Je zbytečné se obávat výčtu nežádoucích účinků uvedených v příbalovém letáku, vyskytují se pouze v minimu případů.

Naopak včasné zahájení léčby a pravidelné užívání topických (lokálních) léčiv napomáhá udržet onemocnění pod kontrolou a zabránit jeho rozvoji (např. nevratné změny ve stěně průdušek) a tímto se i vyhnout nutnosti aplikace celkových kortikosteroidů s jejich doprovodnými nežádoucími účinky. Totéž platí i u dětských pacientů a u těhotných žen, kdy lékař pečlivě zváží nebezpečí plynoucí z rozvoje neléčeného onemocnění nebo nežádoucího účinku léku. Bezpečnost jejich podávání (ve správných dávkách) je podložena mnoha výzkumy.

 

Často nastává situace, kdy mají pacienti pod vlivem kortikofobie tendenci vysazovat tato léčiva okamžitě poté, jakmile se dostaví jejich účinek a dojde ke zlepšení stavu. Vzhledem k tomu, že jde ve většině případů o onemocnění chronické, je nutná také dlouhodobější léčba a předčasné vysazení léků by vedlo k recidivě potíží. Je tedy nutné dodržovat režim léčby doporučený vaším lékařem.

 

Obavy z vedlejších účinků těchto léků a “závislosti na nich” vedou u některých pacientů k iracionálnímu odmítání léčby a tím poškozování sebe nebo svých dětí. Je na místě důvěřovat svému lékaři, nemá žádný zájem na tom, aby vám doporučil léky pro vás nevhodné.zpět
2018 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz