Pylová alergiePřecitlivělost na pyly stromů či trav se projevuje nejčastěji svěděním, slzením a zarudnutím očí, ucpáním nosu a vodnatou rýmou při kontaktu s určitými pyly, na které je člověk alergický. Těžší forma pylové alergie se projeví i kašlem i stavy dušnosti. Alergie bývá vzácně na jeden druh pylů, obvykle jde o přecitlivělost smíšenou. Období, ve kterém se pylová zrna v ovzduší objevují a působí potíže, závisí na době květu jednotlivých rostlin. 

Pylová alergie se u nás projevuje zhruba od konce února do konce září.


Můžeme ji rozdělit zhruba do tří období:

  1. období je jarní, kdy je v ovzduší hlavně pyl listnatých stromů ( bříza, olše, vrba, líska, dub, kaštan)
  2. období je letní, kdy v ovzduší dominují pyly trav ( lipnice, jílek, kostřava, tomka, srha, pýr, psárka, do tohoto období patří i všechny druhy obilí)
  3. období je období podzimní, kdy hlavními alergeny jsou pyly plevelů (pelyněk, jitrocel, ambrosie). 

Výskyt pylů se může v jednotlivých oblastech lišit – dle nadmořské výšky, větných dnů, teploty –v horských oblastech může být vrchol uvolňování pylů do ovzduší posunut až o měsíc. 
Pylová zrna stromů jsou těžší, proto se nešíří tak daleko jako pyly trav, a je možné se jim snáze vyhnout.

 

Základní opatření, kterými se lze bránit proti pylovým obtížím:

  • Sekání trávníků je důležitým preventivním opatřením, ale pro každého alergika – pylaře – nebezpečné. V posečené trávě se tak množí plísně, proto by posečená tráva měla být co nejdříve z okolí alergika odstraněna.
  • Vhodné je omezit větrání otevřeným oknem, a to i při jízdě autem. Větrání je vhodné především ráno a krátce po dešti.
  • Zvýšení osobní hygieny, sprchování, časté mytí vlasů.
  • Omezení pobytu ve volné přírodě v době suchého a větrného počasí.
  • Vyloučení potravin, které mohou obsahovat pylová zrna (některé čaje, med). 
     

Pokud již k rozvoji potíží dochází, je třeba včas podat lék na ztlumení alergické reakce v dávce předepsané lékařem. Je vhodné podrobnější vyšetření alergologem k potvrzení diagnosy a určení konkrétních pylů, které potíže vyvolávají. Tato vyšetření se provádění v období mimo pylovou sezonu. V dnešní době je možná cílená léčba tzv. pylovou vakcínou, která přináší dlouhodobou úlevu. 

Na internetu je možné sledovat aktuální pylové zpravodajství na adrese: 
www.pylovasluzba.czzpět
2018 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz