Očkování osob s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19

23. 3. 2021

Vážení klienti,

pokud jste osoba mladší 70 let  s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19, můžete se od 24. 3. 2021 registrovat prostřednictvím centrálního rezervačního systému k očkování a to s použitím unikátního kódu, který vám poskytneme, pokud se v našich ambulancích léčíte s níže uvedeným onemocněním.

Onemocnění: závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo  je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

Bližší popis onemocnění, které je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi: těžké astma v pravidelném sledování alergologa

Posouzení rizika COVID-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři.

Žádosti o zaslání unikátního kódu pro registraci k očkování, prosíme, zasílejte na e-mailovou adresu pobočky, kde se léčíte.

Děkujeme, tým Alergomed

 

Informace pro pacienty, kteří již unikátní kód obdrželi

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož trpíte onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 15. května 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.


zpět
2018-2024 © AlergoMed | Vyvinuto a provozováno s whitewolf.cz